Stan se kapitánem - ověření praktických dovedností