351

Re: Nově platná novela zákona o vnitrozemské plavbě

Citace: Dobrý den,

§ 7 Pravidel plavebního provozu (vyhl. 67/2015) (dále jen PPP) o nejvyšší povolené rychlosti plavby v odst. 1 uvádí: „Na vodních cestách je povolená nejvyšší rychlost plavby do vzdálenosti 25 m od břehu 10 km/h, …“. Z toho je zřejmé, že toto ustanovení platí i ve Vámi uvedené lokalitě, a že samotná rychlost nebyla problém.

§ 74 PPP o zabezpečení ochrany před vlnobitím a sáním v odst. 1 uvádí: „Plavidlo upraví rychlost plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání, které by mohlo způsobit škodu na stojících nebo plujících

plavidlech nebo stavbách na vodní cestě.“. Takováto formulace dává jasně povinnost vůdci plavidla, ale současně provozovatel plavidla plujícího (potkávaného nebo předjížděného) nebo stojícího, není zbaven povinnosti snést přiměřené vlnobití a sání. Z toho je zřejmé, že pokud dozorový orgán řeší nadměrné vlnobití, musí mít jasný argument. např. nerespektování PPP nebo další signalizace, škody na plavidle nebo stavbě, nebo nevhodný způsob plavby – tím myslím hlavně přechodový režim nebo jiný způsob plavby, který má za následek nadměrné vlnobití. Samotná plavba v kluzu nemusí vyvolat nebezpečné vlnobití, ale zase dává vůdci plavidla jen minimum času vyhodnotit stav druhého plavidla. Při posuzování věci dozorovým orgánem je nutno vzít v potaz i způsob provozování (plavby nebo stání) vlnami ohroženého plavidla. V případě Vašeho známého neznáme asi všechny okolnosti, ale pokud pokutu uhradil, uznal tím vinu.makl

Crownline 250 CR

352

Re: Nově platná novela zákona o vnitrozemské plavbě

Díky, klasická nicneříkající odpověď. Ta poslední věta "ale pokud pokutu uhradil, uznal tím vinu." mě napadla hned, jak to tady bylo zveřejněno, proti tomu není žádné odvolání. Nic nového jsme se tedy nedozvěděli a je třeba počkat na další případy: Když s tím jednou začnou a projde jim to, proč to nedělat dále, že. Nějak mi to nápadně připomíná opačnou stranu zákona.